Facebook
  • Wyszukaj mieszkanie
  • Oferta mieszkaniowa
Pokaż tylko dostępne

Projekty unijne

Zawiadomienie o wyborze oferty.

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 01/ZO/RPWM/2018 na:

zakup wartości niematerialnych i prawnych — oprogramowania, usług specjalistycznych związanych z instalacją oprogramowania i szkoleń specjalistycznych dla pracowników, prowadzonego przez – RUTKOWSKI DEVELOPMENT SPÓŁKA JAWNA, z siedzibą w Ełku, przy ul. Elizy Orzeszkowej 36A/3, w trybie konkurencyjności, realizowanego na mocy umowy nr RPWM.01.04.03-28-0036/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 - „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur” Działanie 1.4 - „Nowe modele biznesowe i ekspansja”, Poddziałanie 1.4.3 – „Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP”.

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Zapytanie ofertowe na zakup wartości niematerialnych i prawnych – oprogramowania, usług specjalistycznych związanych z jego instalacją i szkoleń specjalistycznych dla pracowników, służącego usprawnieniu procesów biznesowych przedsiębiorstwa, poprzez zwiększenie udziału technologii informacyjno-komunikacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem Rutkowski Development Spółka Jawna.

W związku z realizacją projektu pn. „Zwiększenie udziału technologii informacyjno-komunikacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem RUTKOWSKI DEVELOPMENT SPÓŁKA JAWNA”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 - „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur” Działanie 1.4 - „Nowe modele biznesowe i ekspansja”, Poddziałanie 1.4.3 – „Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP”.

Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia.

Formularz ofertowy.

Oświadczenie o spełnianiu /niespełnianiu klauzul społecznych.

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w zapytaniu ofertowym.

Zapytanie ofertowe nr 01/ZO/RPWM/2018 z załącznikami.

Zapytanie Ofertowe nr 01_ZO_RPWM_2018.

 

projekty unijne

 

projekty unijne

#

bezplatny doradca kredytowy

Planowane inwestycje

Prezentowane wizualizacje oraz opisy służą wyłącznie do celów reklamowych i nie stanowią oferty w rozumieniu KODEKSU CYWILNEGO. Podczas realizacji szczegóły oraz materiały mogą zostać zweryfikowane lub zmienione. Zastrzega się prawo do zmian w konstrukcji i zakresie oferty oraz odstępstw w kolorach, błędów i pominięć. Wszystkie teksty, zdjęcia i pozostałe informacje zawarte na stronie są chronione przez prawa autorskie. Powielanie, rozpowszechnianie i każdorazowe użycie bez uprzedniej zgody Rutkowski Development Sp. J. jest niedozwolone.
Ta strona używa cookies w celach statystycznych. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.