Facebook Facebook Sobola Biel
  • Wyszukaj mieszkanie
  • Oferta mieszkaniowa
Pokaż tylko dostępne

Projekty unijne

Zawiadomienie o wyborze oferty.

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 01/ZO/RPWM/2018 na:

zakup wartości niematerialnych i prawnych — oprogramowania, usług specjalistycznych związanych z instalacją oprogramowania i szkoleń specjalistycznych dla pracowników, prowadzonego przez – RUTKOWSKI DEVELOPMENT SPÓŁKA JAWNA, z siedzibą w Ełku, przy ul. Elizy Orzeszkowej 36A/3, w trybie konkurencyjności, realizowanego na mocy umowy nr RPWM.01.04.03-28-0036/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 - „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur” Działanie 1.4 - „Nowe modele biznesowe i ekspansja”, Poddziałanie 1.4.3 – „Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP”.

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Zapytanie ofertowe na zakup wartości niematerialnych i prawnych – oprogramowania, usług specjalistycznych związanych z jego instalacją i szkoleń specjalistycznych dla pracowników, służącego usprawnieniu procesów biznesowych przedsiębiorstwa, poprzez zwiększenie udziału technologii informacyjno-komunikacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem Rutkowski Development Spółka Jawna.

W związku z realizacją projektu pn. „Zwiększenie udziału technologii informacyjno-komunikacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem RUTKOWSKI DEVELOPMENT SPÓŁKA JAWNA”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 - „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur” Działanie 1.4 - „Nowe modele biznesowe i ekspansja”, Poddziałanie 1.4.3 – „Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP”.

Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia.

Formularz ofertowy.

Oświadczenie o spełnianiu /niespełnianiu klauzul społecznych.

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w zapytaniu ofertowym.

Zapytanie ofertowe nr 01/ZO/RPWM/2018 z załącznikami.

Zapytanie Ofertowe nr 01_ZO_RPWM_2018.

 

projekty unijne

 

projekty unijne

#

bezplatny doradca kredytowy

Planowane inwestycje

Grupa Kapitałowa:
Prezentowane wizualizacje oraz opisy służą wyłącznie do celów reklamowych i nie stanowią oferty w rozumieniu KODEKSU CYWILNEGO. Podczas realizacji szczegóły oraz materiały mogą zostać zweryfikowane lub zmienione. Zastrzega się prawo do zmian w konstrukcji i zakresie oferty oraz odstępstw w kolorach, błędów i pominięć. Wszystkie teksty, zdjęcia i pozostałe informacje zawarte na stronie są chronione przez prawa autorskie. Powielanie, rozpowszechnianie i każdorazowe użycie bez uprzedniej zgody Rutkowski Development Sp. J. jest niedozwolone.
Na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Korzystanie ze strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one umieszczane na Państwa urządzeniu końcowym. W każdej chwili można zablokować cookies, korzystając z ustawień swojej przeglądarki internetowej. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Prywatności